Περιποίηση Διπλής Απολέπισης - Beaute Neuve - Clarimasque

Whitening / Radiance

Beauty Results:

Brings back the radiance, discolours brown spots and restores the elastic fibers.

Active Ingredients:

  • Pure Vitamin